Záruka a vrátenie tovaru

Záruka na tovar

Záručná doba na produkty predávané na www.nozedick.sk je 2 roky od dátumu predaja.

Spôsob reklamácie

Tovar, ktorý je chybný, neúplný alebo poškodený bezodkladne zašlite späť na našu adresu, ktorú nájdete v kontaktoch. Nezabudnite priložiť kópiu faktúry a krátky popis závady tovaru.

Záruka sa nevzťahuje na nasledujúce prípady

  • produkt je po záručnej dobe
  • produkt je poškodený neodbornou manipuláciou, alebo zanedbaním starostlivosti
  • produkt je používaný v rozpore s návodom na použitie
  • produkt je používaný v podmienkach, ktoré nezodpovedajú parametrom pre ktoré je produkt určený
  • produkt je zničený vplyvom živlu ako napr. voda, oheň, blesk

Spôsob vybavenia reklamácie

V prípade uznania reklamácie je zaslaný buď opravený produkt, vymenený za nový kus, alebo sú vrátené peniaze v plnej výške. Čas na vybavenie reklamácie je maximálne 30 dní.

Podrobnejšie informácie nájdete vo Všeobecných obchodných podmienkach.

Protokol na stiahnutie – Reklamačný protokol