Kontaktné údaje

Elektronický obchod NožeDick.sk vlastní a prevádzkuje firma T-613 s.r.o.

Fakturačné údaje

T-613 s.r.o.
Veľkonecpalská 93
971 01 Prievidza

IČO: 36347973
IČ DPH: SK2022068180
DIČ: 2022068180

Číslo účtu: 3311513253/0200
IBAN: SK3002000000003311513253
SWIFT: SUBASKBX

Prevádzka

Mäsiarstvo u Borku

Veľkonecpalská 142
971 01 Prievidza

Kontaktujte nás

Informácie o stave objednávky

Lenka Píšová
info@nozedick.sk
+421 918 589 842

Dagmar Kostelejová
info@nozedick.sk
+421 918 898 574

Technická podpora web stránky

Spoločnosť Brandbonsai
wordpress@brandbonsai.com